Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria LEGE ARTIS zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym dochodzeniem odszkodowań od Firm Ubezpieczeniowych.

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sprawach życia codziennego związanych ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem i/lub rodzącymi skutki odszkodowawcze.

Dochodzimy roszczeń powstałych w następstwie kolizji i wypadków:

 • komunikacyjnych (kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta),
 • śmierci najbliższych w wskutek wypadku,
 • renty,
 • zaistniałych przy pracy,
 • powstałych w gospodarstwie rolnym,
 • z dobrowolnych umów ubezpieczenia na życie, NNW,
 • powstałych na wakacjach, w podróży, nawet „na prostej drodze”,
 • spowodowanych zakażeniami szpitalnymi,
 • błędami i pomyłkami medycznymi (błąd w sztuce),
 • w wyniku zaniedbań w działaniach służby zdrowia,
 • uszkodzenia pojazdu (szkoda całkowita, potrącenia cen części, utrata wartości pojazdu po szkodzie, VAT),
 • kradzież,
 • zniszczenia mienia, pożar, zalanie,
 • utracone dochody (lucrum secans),
 • postępowanie odwoławcze

 

Na naszej stronie znajdują się również pomocne porady prawne, akty prawne oraz informacje dotyczące tematyki odszkodowawczej i likwidacji szkód.

Prowadzimy również sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego (w tym: reprezentacja w sporach, dochodzenie należności z umów i zobowiązań),
 • prawa spadkowego,
 • prawa handlowego i gospodarczego (w tym: rejestracja i obsługa spółek),
 • postępowania administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych (postępowania z ZUS i KRUS),
 • prawa pracy,

Wypadki komunikacyjne

Obrażenia ciała

Uszkodzenie pojazdu

Wypadki przy pracy